Pravidla guildy Adamantinoví Lvi

Obsah
Seznam ustanovených pojmů
Základní pravidla (§1)
Aktivita guildy (§2)
Voice komunikace guildy (§3)
Nábor do guildy (§4)
Informační systém (§5)

Seznam ustanovených pojmů

 • Vedení – Členi guildy s postavením Oficír a vyšší
 • PvE – „Player versus Environment“ = hráč proti prostředí (proti postavám řízenými počítačem)
 • PvP – „Player versus Player“ = hráč proti hráči (proti postavám řízenými hráči)
 • PvX – Označení pro PvE a PvP zároveň
 • IS – Informační systém guildy

Základní pravidla (§1)

odst. 1 – Člen guildy (dále jen Člen) není povinnen guildu reprezentovat. Reprezentace je pouze nutná při guild misích, abyste dostali odměnu z misí. Pokud chcete mít slevu 15% na využívání waypointů, musíte reprezentovat guildu, aby se tato sleva aktivovala.

odst. 2 – Nejsou tolerovány urážky a nadávky na ostatní Členy. Pokud tato situace nastane, „provokatér“ bude varován. Pokud se něco podobného stane znova, tak je tento člověk vyhozen z guildy bez udání důvodu.

odst. 3 – Členi jsou povinni sledovat chat pokud nejsou na Discordu při guildovní akci.

odst. 4 – Tato pravidla byla poprvé sestavena 30.1.2014. Poslední změna byla provedena 3.2.2017.

Aktivita guildy (§2)

odst. 1 – Guild mise

 • č.1 – Guild mise jsou základní guildovní eventy, které chodíme.
 • č.2 – Guild mise nejsou povinné, ale jsou nutné pro dosažení vyššího ranku v guildě. Pro dosažení ranku Člen Začátečník je nutné absolvovat jeden den guild misí, ať už náhradní, či normální. Pro dosažení ranku Člen je nutné být Členem Začátečníkem a absolvovat další dvě guild mise. Více na stránce Guildovní hierarchie.
 • č.3 – Nejbližší guild mise můžete najít v Informačním systému guildy.

odst. 2 – Living World – Achievementy pro Living World se většinou chodí v domluvené časy před či po guild misích pár týdnů po vydání LW.

odst. 3 – SPvP a WvW – V současné době guilda nepořádá žádné guildovní akce ve WvW či SPVP.

odst. 4 – Raidy – V současné době se snažíme chodit raidy většinou každý třetí týden po guild misích v sobotu. Zatím se nám daří dávat první a třetí křídlo celkem bez problémů. Pokud se jedná o speciální týden, kde se půjde raid navíc speciálně, informace naleznete v Informačním systému guildy.

Voice komunikace guildy (§3)

odst. 1 – Jako hlavní voice komunikační program používáme Discord. Program, který je zdarma a je také volně dostupný na mobilních platformách a je také funkční v běžných prohlížečích. Pokud již znáte TeamSpeak, můžete si přečíst TUTO novinku na našem webu, kde je popsáno, co vše má Discord navíc.

odst. 2 – Na Discord je potřeba autorizace, že jste Člen, nebo návštěva guildy. Bez autorizace nemůžete používat žádnou chat místnost a máte přístup z voice kanálů pouze na kanál „Open Guild Akce“. Autorizace probíhá tím, že buďto napíšete někomu z Vedení, nebo se poprvé načtete na server a někdo z vedení vás zkontroluje časem, jestli jste z guildy. Pokud používáte jiné jméno, než ve hře, můžete být dotázáni, jaké je vaše přesné jméno účtu na Guild Wars 2, nebo se můžete autorizovat na Discord pomocí Informačního systému guildy v panelu Discord.

odst. 3 – Člen je povinnen být na Discordu při zúčastnění se guild misí a raidů. Člen nemá povinnost být na Discordu, pokud si to guildovní akce, které se účastní, nevyžaduje.

Nábor do guildy (§4)

Přehled Guildovních Ranků naleznete ZDE.

odst. 1 – Uchazeč guildy (dále jen Uchazeč) má právo zeptat se náborářů (viz Náboráři) na informace o guildě.

odst. 2 – Uchazeč se stává člověk, který se zaregistruje do IS a není ještě Členem guildy nebo požádá o vstup do guildy přes žádost přes hru (viz §4 odst. 6) nebo přes Autorizaci na Discord serveru (viz §4 odst. 7).

Při registraci do IS je požadováno udání vašeho API klíče, více ZDE.

odst. 3 – Podáním registrace(/žádostí o vstup) Uchazeč souhlasí a bude dodržovat všechna guildovní pravidla po dobu pobytu v guildě. Vyjímku z tohoto pravidla tvoří pouze „Přechodní Členové“ (viz „Přechodní členové“ níže).

„Přechodní členové“

 • Jsou členové, kteří se vůbec nebo málo často věnují a aktivně zapojují do dění guildy.
 • Je možné dostat tento speciální rank, pokud se aktivně nevěnujete guildě a jejích aktivitách.
 • Přechodní členové nemusí dodržovat pravidla guildy, ale stále mohou využívat služeb guildy jako guildovní bonusy, levnější waypointy apod.

odst. 4 – Po zaregistrování se do systému zažádejte o pozvání do Guildy od Náborářů (viz Náboráři). V případě, že není z těchto členů online ani jediný, napište in-game mail na účet GeodarCZ.7930 nebo jednoduše počkejte, až vás někdo zkontaktuje.

odst. 5 – Délka trvání žádosti o vstupu do guildy se často vyřizuje do 1 dne. Poté dostanete další informace, popř. pozvání do guildy.

odst. 6 – Uchazeč může podat přihlášku do guildy přímo požádáním o vstup přímo přes hru, pokud je jeden z náborářů online (viz Náboráři).

odst. 7 – Uchazeč může podat přihlášku do guildy přímo požádáním o vstup přes Discord, pokud je jeden z členů Vedení online (viz Discord).

Upozornění pro Free účty
Free účet vám neumožňuje posílat in-game maily/whispery ve hře náhodným lidem, proto požádání o informace/invite do guildy není takto možný.
Pokud se však zaregistrujete přes IS, náboráři vám napíšou whisper ohledně guildy, pokud jste online. V opačném případě si vás GeodarCZ.7930 přidá do přátel, ať můžete později odpovědět na in-game mail, který dostanete.

IS (§5)

odst. 1 – V Informačním systému jsou dostupné krátké novinky a oběžníky, ohledně guildy, webu, či IS.

odst. 2 – Přes systém guildovních akcí v IS si mohou členové guildy rezervovat místo na početně omezených akcích pořádané guildou, jako například turnaje či např. raidy. Aby se člen mohl zarezervovat místo, musí být přihlášený do IS. Po zaplnění akce se může hráč, který se nestihl zarezervovat na akci včas, domluvit s vedoucím akce. Pokud nebude dost členů na začátek akce, vedoucí akce se může rozhodnout, že akci může zrušit. Většina akcí bude mít otevřenou rezervaci jen pár dní předem. Nemůžete se tedy rezervovat např. na půl roku dopředu.

odst. 3 – Součástí IS je také Guild Banka Online, systém, který ukazuje, co guilda má aktuálně v bance a co ještě potřebuje na další vylepšení Guild Hally apod.

odst. 4 – V IS je možno hlasovat na ankety, co dál s guildou. Toto hlasování je dostupné pouze plným členům guildy (nikoliv přechodným).

odst. 5 – Pokud chcete ušetřit na materiálech, můžete využít Guild Trh, místo, kde probíhá obchod bez poplatků Black Lionu. Chcete Superior Sigil of Concentration? Craft stojí 40gold, na Trading Postu je však za 50gold, sigil ale vyžaduje Scribing na craft, který zrovna není levný. Žažádejte si tento předmět na Trhu a někdo vám ho za craft cenu vycraftí.